Részvételi Feltételek

Részvételi Feltételek

a vizitura.hu által szervezett vízitúra programokon
Kérjük figyelmesen elolvasni!

 • A túrákra jelentkezni az on-line vagy a papíralapú Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével, aláírásával, valamint a részvételi díj Szervezőhöz történő befizetésével lehet. Szervező on-line jelentkezés esetén emailben, papíralapú jelentkezés esetén Részvételi Jegy kiállításával fogadja el a jelentkezést. A Részvételi Jegyet induláskor a túravezetőnél kell leadni.
 • A jelentkezés Résztvevő által bármely okból történő lemondása esetén Szervező a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után visszafizeti Résztvevőnek.
  A lemondás időpontja az indulás előtt:A kötbér mértéke:
  legkésőbb 31. napiga részvételi díj 20 %-a
  30-15 nappala részvételi díj 50 %-a
  14-8 nappala részvételi díj 75 %-a
  7 napon belül, vagy meg nem jelenés eseténa részvételi díj 100 %-a
 • Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért. Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerû és jogszerû használatukról.
 • A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges. Résztvevő (18 éven aluliak esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni.
 • Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszútávú vízitúrázásra alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja.
 • Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani.
 • A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható.
 • Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a túra során fényképfelvételek, esetenként videófelvételek készülhetnek és az elkészített felvételeket a Szervező teljes körűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: weboldal, Facebook oldal, újság, hirdetés, plakát, szórólap).
 • Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy részére Szervező a megadott címre és e-mail címre postai és elektronikus úton, levelezés során reklámot küldjön.